Gazeta Agronews Nr.05

N a podstawie kilkunastu różnych źródeł i własnych obliczeń przyjęliśmy, że udział kosztów pasz treściwych w całkowitych kosztach produkcji w przypadku trzody chlewnej waha się pomiędzy 55 a 70 proc., w przypadku kurcząt pomiędzy 61 a 67 proc., w przypadku indorów pomiędzy 65 a 70 proc. i w przypadku produkcji jaj pomiędzy 70 i 78 proc. Ważnym składnikiem tych pasz są śruty nasion oleistych, w tym głównie śruta sojowa. Ewentualny wzrost jej cen będzie miał w rezultacie widoczny wpływ na całkowite koszty produkcji żywca i jaj. W dalszych rozważaniach bardzo istotna jest kwestia, jaka byłaby różnica w cenie śruty GMO i śruty wolnej od GMO, gdyby w Polsce można stosować wyłącznie ten drugi rodzaj śruty. Zgodnie z przedstawionym powyżej rozumowaniem przyjęliśmy ostrożne Skutki zakazu GMO dla sektora mięsa i jaj Ewentualne wprowadzenie zakazu używania komponentów paszowych GMO w skarmianiu zwierząt uderzyłoby głównie w gospodarstwa rolne i przedsiębiorstwa utrzymujące zwierzęta ziarnożerne ( trzodę chlewną, kurczęta brojlery, indyki , kury nioski ). założenie, że różnica pomiędzy ceną śruty wolnej od GMO i śruty GMO na świecie wzrosłaby do 30‑50 proc. Ta wyższa cena śruty wolnej od GMO z różną siłą przełoży się na wzrost kosztów produkcji żywca i jaj. Szacujemy, że taki wzrost kosztu zakupu śruty sojowej, bez możliwości zastąpienia jej innymi surowcami, spowodowałby wzrost całkowitych kosztów produkcji od 3‑12 proc. w przypadku trzody chlewnej, poprzez 4‑15 proc. w przypadku kurcząt brojlerów i indyków do 5‑18 proc. w przypadku produkcji jaj spożywczych. Gdyby w Polsce można było stosować wyłącznie śrutę wolną od GMO, różnica pomiędzy nią a śrutą GMO wzrosłaby nawet o połowę. 40 numer 05 gmo

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=