Gazeta Agronews Nr.05

34 numer 05 ekonomia B anki współpracujące z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będą mogły wydać 1,2 miliarda złotych na preferencyjnie oprocentowane kredyty inwestycyjne dla rolników i zakładów przetwórstwa produktów rolnych. Są pieniądze do wzięcia To bardzo dobra informacja dla wszystkich, którzy chcą inwestować w rozwój swoich gospodarstw. Kredyty inwestycyjne, do oprocentowania których dopłaca ARiMR, cieszą się wśród rolników bardzo dużym zainteresowaniem. Pieniądze, które banki miały na ten cel w pierwszym kwartale 2012 roku szybko się wyczerpały, tak dużo było chętnych, więc ARiMR podjęła starania, by zwiększyć pulę środków i to się udało. Agencja dopłaci Kredyty inwestycyjne z dopłatą ARiMR do ich oprocentowania cieszą się wśród rolników bardzo dużą popularnością. Ich atrakcyjność polega na tym, że znaczną część należnego bankom oprocentowania płaci za rolnika Agencja – producent rolny płaci w większości przypadków jedynie 2 proc., a w przypadku linii kredytowej nIP jest to 3,8 proc. Wszystkich inwestycyjnych linii kredytowych jest 10. Kredytów z dopłatą ARiMR do ich oprocentowania udzielają następujące banki: n SGB Bank SA (i zrzeszone banki spółdzielcze), n Bank Polskiej Spółdzielczości SA (i zrzeszone banki spółdzielcze), n Bank Gospodarki Żywnościowej SA, n ING Bank Śląski SA, n Bank Zachodni WBK SA, n Bank PEKAO SA. Kto może ubiegać się o kredyt? Wniosek kredytowy mogą złożyć osoby fizyczne, osoby prawne oraz osoby nieposiadające osobowości prawnej, które rozpoczynają lub prowadzą działalność w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych. Na co można przeznaczyć pieniądze? Kredyty preferencyjne przyznawane są na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych, w tym m.in . na:. n na zakup gruntów rolnych, maszyn i urządzeń rolniczych, n na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia, n na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu, n poprawę warunków w zakresie wymagań dotyczących dobrostanu zwierząt, n utrzymanie lub poprawę warunków w zakresie wymagań dotyczących ochrony środowiska, n poprawę struktury agrarnej, n poprawę warunków pracy oraz lepsze wykorzystanie zasobów pracy, n tworzenie bazy surowcowej upraw roślin energetycznych. Kredyty z częściową spłatą kapitału Alternatywą dla kredytów inwestycyjnych, do oprocentowania których dopłaca ARiMR jest linia kredytowa CSK, czyli taka, w której zamiast dopłacać do oprocentowania, Agencja spłaca za rolnika część kapitału zaciągniętego kredytu. Także te kredyty cieszą się wśród rolników ARiMR dopłaca do kredytów inwestycyjnych Pieniądze na zakup nowych maszyn, wdrożenie nowoczesnych technologii czy zakup ziemi – rolnicy mogą skorzystać z 10 inwestycyjnych linii kredytowych, do których dopłaca ARiMR, a także z pomocy Agencji w formie częściowej spłaty kapitału kredytu. Pieniądze z kredytu preferencyjnego można przeznaczyć m.in. na zakup nowych maszyn lub ziemi.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=